Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc 22:37, Thứ Sáu, 13/01/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 12-1, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Định, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng có tầm quan trọng đặc biệt, là nhiệm vụ then chốt hàng đầu làm cho Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Vì thế, thời gian tới đề nghị các cấp ủy Đảng, từ Đảng ủy khối đến cơ sở cần phải tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng với trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn trong Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; quan tâm nắm bắt, giải quyết kịp thời những tư tưởng của đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng phân công công việc rõ ràng và đề cao trách nhiệm của cá nhân…

Phương Hằng

.
.
;
.
.