Công tác tổ chức, cán bộ phải được thực hiện ngày càng chặt chẽ

Cập nhật lúc 17:08, Thứ Tư, 11/01/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức vào sáng 11-1, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành Tổ chức xây dựng Đảng nên nghiên cứu, lắng nghe ý kiến vướng mắc từ các địa phương, đơn vị, để cái gì không phù hợp, hoặc còn thiếu những quy định cụ thể, thì bổ sung, chỉnh sửa, nhằm làm cho công tác tổ chức, cán bộ ngày càng được chặt chẽ hơn.

Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân
Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy lưu ý, Ban tổ chức là cơ quan giúp cấp ủy thực hiện việc bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, đánh giá cán bộ, kết nạp đảng viên mới… Mọi sự thành bại trong công tác tổ chức, cán bộ, đều liên quan đến những việc này, nên phải hết sức chú ý. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang thực hiện đề án tinh giản biên chế và vị trí việc làm, việc này tuy khó nhưng phải làm. Trong kết nạp Đảng, chú ý kết nạp những trường hợp có tấm lòng với cộng đồng, vì cộng đồng.

Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đồng Nai là tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2017; tăng cường chỉ đạo phát triển Đảng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, nhất là ở ấp, khu phố (phấn đấu 85% chi bộ ấp, khu phố có chi ủy); phấn đấu trên 80% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên mới từ 5-6%.

Dịp này, Ban Tổ chức Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho 19 cá nhân ở Đồng Nai.

Phương Hằng

.
.
;
.
.