Chuyển đổi vị trí công tác cho 397 công chức, viên chức

Cập nhật lúc 22:11, Thứ Hai, 09/01/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, trong năm 2016 Đồng Nai đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho 397 công chức, viên chức. Trong đó, chuyển đổi 223 công chức cấp tỉnh, 135 viên chức cấp huyện, 39 công chức cấp xã.

Việc triển khai chuyển đổi vị trí công tác đã thực hiện đối với công chức, viên chức có các chức danh có liên quan đến tài chính, ngân sách, đất đai, hoạt động tư pháp, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, dễ phát sinh tiêu cực. Việc thực hiện tốt công tác chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức sẽ góp phần phòng, chống tham nhũng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức các đơn vị, địa phương.

Ngọc Thư

 

.
.
;
.
.