Tích cực xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Cập nhật lúc 22:01, Chủ Nhật, 04/12/2016 (GMT+7)

(ĐN)- Thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng ở Đồng Nai đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thành lập và kịp thời củng cố, kiện toàn các tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước nhằm phát huy tinh thần làm chủ tập thể của người lao động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chế độ chính sách đối với người lao động.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 75 Công đoàn cơ sở, với 6.472 đoàn viên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, có 39 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân được thành lập với 1.782 đoàn viên và 36 Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 4.690 đoàn viên, nâng tổng số Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 1.297 với hơn 533 ngàn đoàn viên.

Phương Hằng

 

.
.
;
.
.