Thực hiện nghiêm việc mua và đọc báo Đảng

Cập nhật lúc 22:16, Chủ Nhật, 25/12/2016 (GMT+7)

(ĐN)- Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư vừa ký văn bản chỉ đạo về việc mua và đọc báo Đảng.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy trực thuộc tỉnh tiếp tục quán triệt nghiêm túc, sâu sắc và nâng cao nhận thức, vai trò của cấp ủy Đảng, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 29-CT/TW ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; trực tiếp lập dự toán mua và cấp báo, tạp chí của Đảng cho các tổ chức cơ sở Đảng (đến chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở). Mỗi tổ chức cơ sở Đảng kiểm tra, giám sát chi bộ thuộc Đảng ủy cơ sở, đảng viên trong việc đọc và làm theo những mô hình, điển hình từ báo, tạp chí của Đảng; theo dõi, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng theo đúng mục đích.

Các cựu chiến binh thuộc Hội Cựu chiến binh phường Hố Nai (TP.Biên Hòa) đọc Báo Đồng Nai tại cơ quan. Ảnh: Văn Chính
Các cựu chiến binh thuộc Hội Cựu chiến binh phường Hố Nai (TP.Biên Hòa) đọc Báo Đồng Nai tại cơ quan. Ảnh: Văn Chính

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các huyện, thị, thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc tỉnh trực tiếp lập dự toán mua và cấp báo, tạp chí của Đảng trực thuộc cấp mình (bao gồm cả chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở), thời gian thực hiện bắt đầu từ quý I-2017. Bưu điện tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng, đảm bảo kịp thời tới cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm và phối hợp trong báo cáo kết quả định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm cho Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng thời, Báo Đồng Nai phải tích cực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Thông tin nhanh nhạy, chính xác, tăng cường thể loại chính luận, phân tích thấu đáo, khách quan, định hướng các vấn đề cuộc sống đang đặt ra; chủ động thông tin, phản ánh kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh kiên quyết với các tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội, phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; coi trọng việc biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

P.V

 

.
.
;
.
.