Phát huy vai trò của Quỹ hỗ trợ nông dân

Cập nhật lúc 15:10, Thứ Hai, 12/12/2016 (GMT+7)

(ĐN) – Ngày 12-12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 07 về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010 - 2015 và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân.

Bà Hoàng Thị Bích Hằng, Chủ tịch Hội Nông dân trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích tốt. Ảnh: B.Nguyên
Bà Hoàng Thị Bích Hằng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích tốt.

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân cấp trong tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp – phát triển nông thôn cho gần 39,5 ngàn lượt hộ vay trên 2 ngàn tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Công tác hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật và công tác quản lý trong sản xuất kinh doanh; hỗ trợ cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp; xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm nông sản; hỗ trợ về công nghệ thông tin được chú trọng. Theo đó, các phong trào thi đua của Hội tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đối với Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay nguồn vốn của Trung ương hội ủy thác là 8,5 tỷ đồng đã giải ngân cho 22 dự án và 393 lượt vay. Nguồn vốn tỉnh tự vận động là 750 tỷ đồng cũng đã được giải ngân cho nông dân vay. Trong giai đoạn 2015 – 2020, nguồn ngân sách tỉnh cấp cho Quỹ hỗ trợ nông dân là 40 tỷ đồng, trong đợt 1 đã được cấp gần 3,5 tỷ đồng. Hội còn thường xuyên phối hợp với ngân hàng hướng dẫn nông dân về thủ tục vay vốn.

Bình Nguyên

 

 

 

.
.
;
.
.