Ngành tư pháp góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo

Cập nhật lúc 16:31, Thứ Sáu, 23/12/2016 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 23-12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và lãnh đạo các bộ, ngành đến dự. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Viên Hồng Tiến, Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh cùng các ngành, đơn vị tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng và Giám đốc Sở Tư pháp ông Viên Hồng Tiến, cùng đại diện các ngành, đơn vị tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, trong năm 2016, Bộ Tư pháp kịp thời triển khai các nhiệm vụ gắn với các sự kiện chính trị - pháp lý của đất nước, như: xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; chủ trương chuyển trọng tâm chiến lược từ xây dựng pháp luật sang hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật…

Toàn ngành cũng đã kịp thời bám sát chỉ đạo của Chính phủ nhiệm kỳ mới về “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính và phục vụ nhân dân". Trong đó, trọng tâm là gỡ bỏ rào cản, hoàn thiện thể chế để giải phóng các nguồn lực phát triển đất nước, kiên quyết loại bỏ các quy định pháp luật không rõ ràng, minh bạch.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp xác định, trong năm 2017, toàn ngành sẽ thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; triển khai có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; tham mưu giúp Chính phủ kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong hội nhập quốc tế, đàm phán, ký kết, thực hiện điều ước quốc tế và giải quyết các tranh chấp quốc tế…

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Tư pháp Viên Hồng Tiến kiến nghị Bộ Tư pháp sớm hướng dẫn thành lập Trung tâm giám định Tư pháp; hướng dẫn thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính; mở các lớp nghiệp vụ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác Tư pháp cấp tỉnh, huyện...

                                                 Đoàn Phú

 

.
.
;
.
.