Hội Liên hiệp phụ nữ và Bưu điện tỉnh ký kết phối hợp

Cập nhật lúc 05:06, Chủ Nhật, 18/12/2016 (GMT+7)

(ĐN) - Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Bưu điện tỉnh vừa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016-2021. 

Sau khi ký kết, ngoài việc hỗ trợ các hoạt động của 2 bên khi cần thiết, phía Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh sẽ hỗ trợ Bưu điện tỉnh trong công tác tuyên truyền, giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ bưu điện đang cung cấp, nhằm tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, phụ nữ tăng thêm thu nhập thông qua việc tham gia cộng tác viên giới thiệu, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bưu điện. Phía Bưu điện tỉnh sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thực hiện các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội bằng việc đóng góp sức người, sức của trong cuộc vận động ''Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới'' và cuộc vận động ''Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch''. 

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Bưu điện tỉnh ký kết chương trình phối hợp
Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Bưu điện tỉnh ký kết chương trình phối hợp

Được biết, trong thời gian phối hợp, hàng năm hai bên tiến hành phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình hoạt động của 2 đơn vị; định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Bưu điện tỉnh sẽ tổ chức trao đổi về việc thực hiện chương trình phối hợp hoạt động.

Nga Sơn

 

 

.
.
;
.
.