Giải quyết việc làm cho hơn 85 ngàn lao động

Cập nhật lúc 22:51, Thứ Sáu, 02/12/2016 (GMT+7)

(ĐN)- Theo Sở Lao động - thương binh và xã hội, dự kiến năm 2017 Đồng Nai giải quyết việc làm cho trên 85 ngàn lao động. Trong đó, các doanh nghiệp tiếp nhận gần 54 ngàn người, giải quyết việc làm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội khác cho trên 31 ngàn người.

Để tạo thuận lợi cho người lao động, doanh nghiệp trong tìm kiếm việc làm, tuyển dụng, Sở Lao động - thương binh và xã hội sẽ tiến hành điều tra cung - cầu lao động tại trên 500 ngàn hộ và 6 ngàn doanh nghiệp trong tỉnh, tổ chức 18 sàn giao dịch việc làm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh công tác đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật của doanh nghiệp.

11 tháng của năm 2016, Đồng Nai giải quyết việc làm cho trên 90 ngàn lao động, trong đó doanh nghiệp tuyển dụng gần 60 ngàn người.

Công Phong

 

.
.
;
.
.