Đảm bảo quyền trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếu thế

Cập nhật lúc 17:51, Thứ Sáu, 30/12/2016 (GMT+7)

(ĐN)- Chiều 30-12, Hội đồng phối hợp liên nghành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh ( Hội đồng phối hợp trong hoạt động tố tụng), tổng kết công tác năm 2016.

Ông Viên Hồng Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trong hoạt động tố tụng tỉnh chủ trì hội nghị
Ông Viên Hồng Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trong hoạt động tố tụng tỉnh, chủ trì hội nghị

Năm 2016, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã thụ lý 57 vụ việc tố tụng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng hộ nghèo, dân tộc thiểu số, chính sách…Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các trợ giúp viên, luật sư cộng tác viên được các cơ quan tố tụng tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, để công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng được tốt hơn, các cơ quan tố tụng như: Viện kiểm sát, Công an, Tòa án, Trại tạm giam, tạm giữ cần giới thiệu kịp thời các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý theo luật cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và các chi nhánh.

Tại hội nghị, ông Viên Hồng Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trong hoạt động tố tụng tỉnh nêu 7 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2017 như: các thành viên trong hội đồng phải đẩy mạnh công tác truyền thông; có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên và từng thành viên có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể trong năm.  Hội đồng tăng cường công tác kiểm tra; trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh làm tốt công tác hướng dẫn, hồ sơ và chủ động phối hợp, đề xuất, kiến nghị khi gặp khó khăn, vướng mắc…

                                                     Đoàn Phú

 

 

.
.
;
.
.