Huy động vốn tăng cao

Cập nhật lúc 23:14, Thứ Sáu, 18/11/2016 (GMT+7)

(ĐN)- Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, từ đầu năm 2016 đến nay các tổ chức tín dụng trên địa bàn huy động được gần 151 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cuối năm 2015.

Huy động vốn tăng do mặt bằng lãi suất huy động bằng Việt Nam đồng ổn định, từ 4,5-7,2%/năm. Trong cơ cấu, tín dụng trung và dài hạn tăng cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung, điều này phản ánh lòng tin của người dân vào triển vọng tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai trong những năm tới.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên đến thời điểm này, nợ xấu tại Đồng Nai còn hơn 1.700 tỷ đồng (chiếm 1,4% tổng dư nợ), giảm 0,27% so với cuối năm 2015.          

Công Phong

.
.
;
.
.