giai đoạn 2016-2020:

Phấn đấu huy động 216 ngàn tỷ đồng cho nông thôn mới

Cập nhật lúc 22:54, Thứ Hai, 14/11/2016 (GMT+7)

(ĐN)- Ngày 14-11, làm việc với các sở, ngành bàn kế hoạch thực hiện Nghị quyết 05 NQ/TƯ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X về huy động nguồn lực xây dựng và phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan trên cơ sở theo sát nội dung của nghị quyết, cụ thể hóa trong kế hoạch để chủ động thực hiện tốt trách nhiệm được phân công. Mục tiêu phấn đấu Đồng Nai đạt tỉnh nông thôn mới vào năm 2019, về đích sớm 1 năm so với mục tiêu của nghị quyết đề ra.

Làm đường giao thông nông thôn ở Trảng Bom. Ảnh:  Kiều Tân
Làm đường giao thông nông thôn ở Trảng Bom. Ảnh: Kiều Tân

Trong giai đoạn 2011-2016, tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh đạt trên 176 ngàn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm chưa đến 11%, còn lại huy động từ nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tín dụng, doanh nghiệp, xã hội hóa trong dân… Những nguồn lực huy động tăng qua các năm nhưng còn thấp so với tiềm năng, yêu cầu đặt ra đối với xây dựng và phát triển nông thôn mới.

Trong phương hướng, mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2016- 2020, tỉnh xác định sẽ tập trung huy động cao nhất các nguồn lực trong và ngoài nước; khai thác có hiệu quả tiềm năng của tỉnh để Đồng Nai đạt tỉnh nông thôn mới vào năm 2020 và có 15% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, phấn đấu huy động tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn đạt 216 ngàn tỷ đồng. Ngoài đạt mục tiêu huy động nguồn lực, việc bố trí, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cũng là nội dung được quan tâm.

Bình Nguyên

.
.
;
.
.