Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp

Cập nhật lúc 05:59, Thứ Sáu, 18/11/2016 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 17-11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020. Các đồng chí: Đặng Mạnh Trung, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Tấn Việt, Phó vụ trưởng cơ quan thường trực phía Nam Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đã đến dự.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân của ngành công an và tuyên giáo có thành tích xuất sắc trong phối hợp công tác thời gian qua.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân của ngành công an và tuyên giáo có thành tích xuất sắc trong phối hợp công tác thời gian qua.

Theo chương trình ký kết, 2 bên sẽ phối hợp công tác 8 nội dung, như: định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác bảo vệ an ninh, trật tự của tỉnh; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng thực hiện các đề án tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia; triển khai thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, nói xấu Đảng, chế độ và Nhà nước ta; phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; ngăn chặn và xử lý tốt các “điểm nóng”; Tuyên truyền những thành tích, chiến công, gương chiến đấu dũng cảm của lực lượng Công an Đồng Nai; Phối hợp giám sát an ninh tư tưởng, chính trị các cuộc điều tra thăm dò dư luận xã hội do các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tiến hành trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo hai cơ quan cùng ký kết chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2016-2020
Lãnh đạo hai cơ quan cùng ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020

Lãnh đạo 2 cơ quan cho rằng, để thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết, bên cạnh sự phối hợp chặt chẽ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh, cần tiếp tục có sự quan tâm từ cấp trên; sự cố gắng của công an và ban tuyên giáo cấp huyện, qua đó huy động toàn hệ thống chính trị tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phương Hằng

.
.
;
.
.