Cựu chiến binh đóng góp 2,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 22:47, Thứ Hai, 17/10/2016 (GMT+7)

(ĐN)- Theo thông tin của Hội Cựu chiến binh tỉnh, từ đầu năm đến nay, hội viên trên toàn tỉnh đã giúp nhau vốn sản xuất gần 5,4 tỷ đồng, gần 2 ngàn ngày công lao động cùng hàng ngàn ký phân bón, hàng chục ngàn con, cây giống các loại. Qua đó, trong 9 tháng toàn tỉnh đã giảm được 48 hộ hội viên nghèo, 29 hộ hội viên cận nghèo (hiện còn 157 hộ hội viên nghèo và 139 hộ hội viên cận nghèo), tạo việc làm cho 127 hội viên và con của hội viên cựu chiến binh.

Với phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động hội viên đóng góp 2,5 tỷ đồng, gần 3 ngàn ngày công lao động và trên 200m2 đất để xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn.

Đăng Tùng

.
.
;
.
.