Long Khánh thông qua quy hoạch lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật lúc 22:24, Thứ Hai, 22/08/2016 (GMT+7)

(ĐN)- Thị ủy Long Khánh vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thông qua quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy và các chức danh lãnh đạo thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự kiến giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 86 đồng chí. Trong đó cơ cấu nữ 35 đồng chí, đạt 40,7%; dưới 35 tuổi: 30 đồng chí, đạt 33,72%; Từ 35-40 tuổi: 29 đồng chí, đạt 33,72%; từ 41-50 tuổi: 26 đồng chí, đạt 30,23%, trên 50 tuổi: 1 đồng chí, đạt 1,16%.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư, Phó bí thư; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.           

Minh Anh

.
.
;
.
.