Phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Cập nhật lúc 14:20, Thứ Năm, 28/07/2016 (GMT+7)
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, sáng 28/7, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Tờ trình nêu rõ, căn cứ Điều 88, Điều 89 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Điều 9 của Luật Tổ chức Quốc hội, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn: Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ. 

Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. 

Sau đó, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội là 494, số đại biểu có mặt 488, số phiếu phát ra 488, số phiếu thu về 488. 

Kết quả phê chuẩn đối với Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh: Ông Nguyễn Xuân Phúc, 488 phiếu đồng ý, bằng 98,78% tổng số đại biểu Quốc hội 

Đối với các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh: 

- Ông Tô Lâm, 487 phiếu đồng ý, bằng 98,58% tổng số đại biểu Quốc hội 
- Ông Ngô Xuân Lịch, 487 phiếu đồng ý, bằng 98,58% tổng số đại biểu Quốc hội 
- Ông Phạm Bình Minh, 487 phiếu đồng ý, bằng 98,58% tổng số đại biểu Quốc hội 
- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, 488 phiếu đồng ý, bằng 98,78% tổng số đại biểu Quốc hội. 

Căn cứ Nội quy Kỳ họp, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (theo thứ tự a,b,c): 

- Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; 
- Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh 
- Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; 
- Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; 
- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. 

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. 

Với 96,56% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. 

Chiều 28/7, Quốc hội tiếp tục làm việc theo chương trình./. 

NGUYỄN CƯỜNG (TTXVN/VIETNAM+)

 

.
.
;
.
.