Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn

Cập nhật lúc 18:50, Thứ Sáu, 22/07/2016 (GMT+7)

(ĐN) - Trung tâm Khuyến công Đồng Nai (Sở Công thương) đang có chương trình hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, bao gồm: chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; đào tạo nghề cho lao động, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn, quảng bá xây dựng thương hiệu sản phẩm, di dời các cơ sở gây ô nhiễm vào cụm công nghiệp...

Các cơ sản sản xuất công nghiệp nông thôn có nhu cầu có thể liên hệ với Trung tâm Khuyến công Đồng Nai để được hỗ trợ. Mức hỗ trợ tùy theo từng loại hình, nhưng không quá 30% tổng vốn đầu tư và không quá 500 triệu đồng.

                                                 Khánh Minh

 

 

.
.
;
.
.