Tín dụng năm 2015 tăng hơn 17%

Cập nhật lúc 22:54, Chủ Nhật, 27/12/2015 (GMT+7)

(ĐN)- Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai tính đến hết năm 2015, tổng dư nợ tại Đồng Nai ước đạt trên 110,3 ngàn tỷ đồng, tăng 17,36% so với cuối năm 2014. Trong đó giá trị các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ước đạt gần 3 ngàn tỷ đồng, còn lại là tổng dư nợ cho vay, ước đạt trên 107,3 ngàn tỷ đồng.

Đặc biệt, mặt bằng lãi suất đã giảm hẳn so với thời gian trước. Tính đến cuối tháng 11-2015, tỷ trọng các khoản vay có lãi suất dưới và đến 7% chiếm gần 43%; các khoản vay có lãi suất trên 7% và đến 13% chiếm gần 53% và các khoản vay có lãi suất trên 13% chỉ còn hơn 4%, rơi vào các khoản vay trung và dài hạn đang trong giai đoạn cơ cấu lại nợ, báo cáo tài chính chưa minh bạch, mức độ rủi ro kinh doanh cao... nên không đủ điều kiện hưởng lãi suất ưu đãi.

Kim Ngân

 

 

 

.
.
;
.
.