Tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cập nhật lúc 05:58, Thứ Sáu, 30/10/2015 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo).

Theo đó, ngoài việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, các cơ quan, đơn vị cần rà soát xem xét trang bị, phương tiện cơ sở, vật chất nơi tiếp công dân, xây dựng quy chế về tiếp công dân theo luật định.  Thủ trưởng các cơ quan nhà nước cần xác định rõ công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương, đơn vị mình,  giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật…

Kim Liễu

.
.
;
.
.