Người biết chữ đạt cao

Cập nhật lúc 08:56, Thứ Ba, 15/04/2014 (GMT+7)

(ĐN)- Hiện nay, toàn tỉnh có 54% xã, phường, thị trấn đạt mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, trong đó 153/171 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức 1 và 13 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn mức 2. Ngoài ra, 100% xã, phường, thị trấn cũng đã đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục THCS; số người biết chữ trong độ tuổi từ 15-35 tuổi, đạt 99,78%; số người biết chữ trong độ tuổi 15- 60 tuổi, đạt tỷ lệ 99,28%.

Dương An

 

.
.
;
.
.