Đảng bộ TP.Biên Hòa: Số cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tăng cao

Cập nhật lúc 23:24, Thứ Hai, 03/02/2014 (GMT+7)

(ĐN)- Đến nay, Đảng bộ TP.Biên Hòa đã hoàn thành việc đánh giá chất lượng năm 2013 ở 117/120 tổ chức cơ sở Đảng và 11.917 đảng viên. 

Qua kết quả đánh giá, xếp loại, có 15 cơ sở Đảng được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu (bằng 12,82% so với tổng số cơ sở Đảng được đánh giá và tăng 1,71% so với năm 2012); 53 cơ sở Đảng được công nhận trong sạch vững mạnh (bằng 45,3% và tăng 0,86%); 39 cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (bằng 33,33% và tăng 5,12%); 9 cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ và 1 cơ sở Đảng yếu kém (giảm 0,84%).

Đối với đảng viên, có 1.120 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (giảm 1,22%); 8.445 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (tăng 1,92%); 2.311 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ (giảm 0,63%). Số đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm tư cách có 41 trường hợp (giảm 0,07%); còn lại 75 đảng viên chưa đánh giá do bị bệnh, đi làm ăn xa và đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật.

Phương Hằng

.
.
;
.
.