Tập huấn về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ

Cập nhật lúc 15:57, Thứ Năm, 14/11/2013 (GMT+7)
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

(ĐN)- Sáng 14-11, hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang (LLVT) và các địa phương trong tỉnh đã tham dự hội nghị tập huấn về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ (KVPT) bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết của Bộ Chính Trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, của Thủ tướng Chính Phủ, Tổng cục chính trị và hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh:  xây dựng KVPT tỉnh, thành phố ngày càng vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng , sự quản lý điều hành của Nhà nước, trực tiếp là các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Đồng chí cho biết, trong những năm qua, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, LLVT và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng KVPT vững chắc, tiềm lực KVPT được tăng cường; khả năng bảo vệ địa bàn, ứng phó với các tình huống  quốc phòng- an ninh được nâng cao. Việc vận hành cơ chế lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và hoạt động KVPT được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc.

Tuy nhiên, cũng theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong quá trình triển khai thực hiện, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên ở các ngành, các cấp và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT chưa thật sự đầy đủ, còn chủ quan, mất cảnh giác, chưa thấy hết việc cấp bách trong chủ động, phòng chống, ứng phó trước âm mưu và hoạt động " diễn biến hòa bình" gắn với bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch.

Để khắc phục ngay những thiếu sót nêu trên, đồng chí yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung nghiên cứu, nắm bắt tốt các nội dung chỉ đạo của cấp trên về xây dựng và hoạt động của KVPT, đồng thời phải chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị- tinh thần, xây dựng tiềm lực kinh tế, quân sự, an ninh thực sự vững mạnh. Muốn đạt được điều đó, mỗi cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương phải tích cực học tập, nghiên cứu, hiểu rõ các nội dung chỉ đạo của trên về xây dựng và hoạt động của KVPT, thống nhất được những giải pháp xây dựng và hoạt động của KVPT ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong xây dựng và hoạt động của KVPT chung của tỉnh.

Đ.V

 

.
.
;
.
.