Để không ai còn thờ ơ với chức trách được giao

Cập nhật lúc 23:21, Thứ Tư, 06/04/2022 (GMT+7)

Xác định kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ là yếu tố quyết định thành công của công tác cải cách hành chính nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung nên thời gian qua, UBND tỉnh liên tục ban hành các văn bản có liên quan nhằm triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ này từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trong nhiều hội nghị quan trọng của tỉnh đều đề nghị các địa phương, đơn vị phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu của người dân, doanh nghiệp (DN).

Chính sự chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt này mà tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ tạo được chuyển biến rất đáng mừng. Trong đó, nổi bật là việc hầu hết các cơ quan, đơn vị, nhất là ở những bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân và DN đã áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình thực thi nhiệm vụ, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính giúp người dân, DN tiết kiệm thời gian chờ đợi. Đặc biệt, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, tạo được sự hài lòng cho đối tượng phục vụ. Tình trạng nhũng nhiễu, gây khó dễ với người dân và DN khi thực hiện các thủ tục hành chính giảm đáng kể. Ở nhiều địa phương, đơn vị, chỉ số hài lòng của người dân được xem là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ vẫn còn bộc lộ những hạn chế cần sớm được khắc phục trong thời gian tới. Qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn không ít địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu chưa thực sự quan tâm đến việc thực hiện nhiệm vụ này. Do đó, dẫn đến tình trạng thiếu kiểm tra, giám sát, buông lỏng quản lý, để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện không nghiêm quy chế làm việc, đi trễ, về sớm, không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ của mình với người dân, DN. Tinh thần, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn phải tiếp tục được chấn chỉnh, thậm chí ai vi phạm phải xử lý nghiêm để có tác dụng giáo dục, răn đe kịp thời.

Cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng vừa trải qua 2 năm nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19. Hiện tại, khi tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, thực hiện phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh, Đồng Nai đang triển khai hàng loạt giải pháp nhằm sớm phục hồi kinh tế. Vì vậy, có thể nói, năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng với tỉnh, nhất là trong bối cảnh tỉnh đang quyết tâm dồn sức thực hiện đúng tiến độ nhiều dự án trọng điểm quốc gia. Do đó, hơn lúc nào hết, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nề nếp công vụ cần được siết chặt hơn nữa để không còn bất kỳ một cơ quan, đơn vị hay cán bộ, công chức, viên chức nào thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Minh Ngọc

 

 

.
.
;
.
.