Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Nâng chất văn hóa, nâng tầm con người Đồng Nai

Cập nhật lúc 04:54, Thứ Sáu, 02/10/2020 (GMT+7)

Những kết quả nổi bật trên lĩnh vực văn hóa trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã và đang góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào, củng cố và phát triển giá trị văn hóa trong cộng đồng dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước trao bằng khen cho các đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2019. Ảnh: M.Ny
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước trao bằng khen cho các đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2019. Ảnh: M.Ny

Để nâng chất văn hóa, nâng tầm con người Đồng Nai, ngành Văn hóa cần vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tạo bước chuyển về chất, làm cho nó thấm sâu vào đời sống xã hội.

* Vẫn còn nhiều khó khăn

Theo Sở VH-TTDL, bên cạnh những kết quả đạt được, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn và hạn chế. Trong đó, phải kể đến quản lý nhà nước về văn hóa chậm đổi mới, có lúc, có nơi bị xem nhẹ, thậm chí bị buông lỏng. Đầu tư cho lĩnh vực văn hóa tuy được quan tâm nhưng chưa xứng tầm và còn dàn trải. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa chưa được quan tâm đúng mức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Chất lượng các hoạt động văn hóa chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng tăng của nhân dân.

PGS-TS Huỳnh Văn Tới, nhà nghiên cứu văn hóa ở Đồng Nai cho rằng, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng Nai luôn ở nhịp độ cao, tạo sự chuyển đổi nhanh chóng, toàn diện trong cuộc sống. Điều này đã tác động nhiều đến hệ giá trị văn hóa truyền thống tạo sự thay đổi nhanh, nhiều giá trị mới được hình thành, phát triển phù hợp với xu thế chung nhưng cũng có nhiều giá trị bị tổn thương, biến mất. Công tác xây dựng văn hóa, văn hóa ở Đồng Nai hiện cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức. Nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp có xu hướng biến đổi, xuống cấp; tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào gia đình...

Cũng theo ngành Văn hóa, hiện nay một số loại hình nghệ thuật mang bản sắc văn hóa truyền thống tuy được khôi phục nhưng chưa nhiều. Hệ thống thiết chế văn hóa tuy được đầu tư đồng bộ nhưng nhiều địa phương phân bố chưa hợp lý, xa khu dân cư nên chưa phát huy hết hiệu quả hoạt động. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở một số nơi còn mang tính hình thức, thiếu tính bền vững, còn nặng về bề nổi và chưa thực sự đi vào chiều sâu. Tình trạng bất bình đẳng, bạo lực trong gia đình vẫn còn diễn ra, tuy số vụ bạo lực có giảm nhưng tính chất sự việc ngày càng nghiêm trọng. Việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy ước văn hóa cộng đồng, văn hóa công sở còn mang tính hình thức.

* Tạo bước chuyển thực chất

Để khắc phục những hạn chế, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Văn hóa đã đề ra những giải pháp phát triển văn hóa, xây dựng con người bảo đảm định hướng chung, tạo bước chuyển thực chất. Trong đó, sẽ tiếp tục tập trung phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao; khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, giải trí, học tập cộng đồng của nhân dân ở các khu vực trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chính sách ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa thể thao công cộng...

Giám đốc Sở VH-TTDL Lê Kim Bằng cho biết, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong nhiệm kỳ tới, ngành sẽ đẩy mạnh bước đột phá về chất trên các lĩnh vực văn hóa. Đặc biệt là đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào, chú trọng về chất, làm cho nó thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương.

Xuất phát từ thực tế triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong thời gian qua, ngành Văn hóa phấn đấu nhiệm kỳ 2021-2025, chỉ tiêu hoạt động phong trào đạt trên 92% ấp, khu phố đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hóa (trước đây trên 95%); trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (trước đây là 98%). 98% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa (trước đây là 100%); 75% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (trước đây là 72%). 80% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; trên 70% người dân luyện tập thể thao thường xuyên.

“Các chỉ tiêu của phong trào đã thấp hơn các năm trước. Tuy nhiên, thấp hơn không có nghĩa là đi thụt lùi mà đi vào thực chất để phản ánh đúng, để thấy hiệu quả tác dụng của phong trào đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Từ đó, nâng chất văn hóa, nâng tầm con người Đồng Nai, hội nhập và phát triển” - ông Bằng nhấn mạnh.

My Ny

.
.
;
.
.