Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thi đua Dân vận khéo

Cập nhật lúc 23:44, Thứ Tư, 30/09/2020 (GMT+7)

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua công tác Dân vận trên địa bàn tỉnh luôn được Ban TVTU quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Trong đó, Ban TVTU đã ban hành Chỉ thị 30-CT/TU về đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2015-2020.

Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Kim Chung trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Hiệp (H.Long Thành)
Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Kim Chung trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Hiệp (H.Long Thành)

Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Kim Chung cho biết, thông qua việc thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo đã góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh

* Xin đồng chí cho biết phong trào thi đua Dân vận khéo đã được triển khai như thế nào trên địa bàn tỉnh?

- Ngày 14-2-2015, Ban TVTU đã ban hành Chỉ thị 30-CT/TU về đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020. Để thực hiện chỉ thị này, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các cấp ủy trực thuộc đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh liên quan đến công tác dân vận và xây dựng kế hoạch cụ thể về thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo. Trong đó, ban Dân vận cùng cấp đã tham mưu cấp ủy chọn 2-3 đơn vị để tổ chức thực hiện điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng.

Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Đài PT-TH Đồng Nai và Báo Đồng Nai xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các điển hình về Dân vận khéo và có hướng dẫn tiêu chí đánh giá các điển hình. Đồng thời, mời các chuyên gia nói chuyện các chuyên đề: Vận dụng tư tưởng Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác dân vận hiện nay; tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Dân vận trong xây dựng thế trận lòng dân; tham gia hội thảo khoa học 70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Dân vận Trung ương tổ chức.

Đặc biệt trong năm 2020, thực hiện chủ đề Năm Dân vận khéo, công tác Dân vận của tỉnh đã gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, năm 2020; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ
2020-2025.

* Với công tác triển khai như thế, phong trào thi đua Dân vận khéo đã đạt kết quả nổi bật nào, thưa đồng chí?

- Phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn tỉnh đã huy động sự tham gia đông đảo của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 11.800 mô hình Dân vận khéo ở các lĩnh vực. Trong đó, thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo trên lĩnh vực kinh tế - xã hội đã vận động người dân mạnh dạn đầu tư vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để làm giàu chính đáng; huy động sức mạnh toàn xã hội chăm lo an sinh xã hội; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 1% theo tiêu chí của tỉnh.

Dân vận khéo còn góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện giải tỏa, tái định cư để xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là dự án trọng điểm quốc gia Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các mô hình Dân vận khéo còn tập trung vào việc chung sức xây dựng nông thôn mới, đến nay Đồng Nai là một trong 2 tỉnh đầu tiên cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới.

Ở lĩnh vực quốc phòng - an ninh, tỉnh đã huy động được các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường mối đoàn kết quân - dân. Tỉnh đã xây dựng được Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, quỹ đã giúp hàng trăm người vay vốn, với số tiền 21,9 tỷ đồng để các đối tượng hoàn lương có vốn sản xuất, kinh doanh, tái hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo, các cấp ủy còn chỉ đạo công tác Dân vận gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết xóa bỏ tình trạng quan liêu, phiền hà trong bộ máy nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, mọi công việc liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân đều được quan tâm giải quyết. 

Tích cực chăm lo đời sống nhân dân

Theo đồng chí, phong trào thi đua Dân vận khéo đã tác động như thế nào đến công tác Dân vận của hệ thống chính trị?

- Qua việc thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với công tác Dân vận tiếp tục được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Nhiều mô hình Dân vận khéo gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực tiếp tục được xây dựng, nhân rộng, có sức lan tỏa trong cộng đồng; trong đó nổi bật là công tác Dân vận khéo của chính quyền, thực hiện đạo đức công vụ trong tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính và giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân được chú trọng thực hiện đã góp phần tăng cường đồng thuận trong nhân dân.

Thông qua phong trào thi đua Dân vận khéo, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tác động tích cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, huy động nguồn lực từ nhân dân để tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

* Để phong trào thi đua Dân vận khéo đạt kết quả sâu rộng và bền vững hơn, trong thời gian tới, cần tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp gì, thưa đồng chí?

- Cần tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Dân vận. Đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo thành phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy mọi nguồn lực của hệ thống chính trị tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, những bức xúc của nhân dân. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân về công tác quản lý, điều hành; chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát động, hướng dẫn triển khai xây dựng các mô hình mới và phát huy hiệu quả của các mô hình cũ; tổ chức học tập, trao đổi cách làm hay trong phong trào thi đua Dân vận khéo thời gian qua. Các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, đánh giá, biểu dương, khen thưởng các điển hình Dân vận khéo nhằm tạo sức lan tỏa và hằng năm khi đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phải gắn với kết quả thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo.

Xin cảm ơn đồng chí!

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng được 11.890 mô hình Dân vận khéo của 7.672 tập thể và 6.296 cá nhân đăng ký thực hiện trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Đến nay, phần lớn các mô hình đã được thực hiện thành công, thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Quỳnh Trang (thực hiện)

 

 

.
.
;
.
.