Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Luôn chủ động trong đấu tranh, phòng chống tội phạm

Cập nhật lúc 21:11, Thứ Năm, 24/09/2020 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn tại H.Long Thành. Ảnh:T. Danh
Lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn tại H.Long Thành. Ảnh:T. Danh

Theo đó, Đảng ủy Công an tỉnh phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực, nhất là liên quan đến vấn đề biển Đông; các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 trên các mặt công tác như: đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng... Kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đặc biệt lưu ý, để thực hiện được nhiệm vụ này, Đảng ủy Công an tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số trọng tâm sau: trước hết phải chú trọng công tác xây dựng Đảng; tăng cường xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt trận tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ Công an tỉnh và của mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh tích cực chủ động đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về đạo đức, lối sống với phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Công an tỉnh.

Số lượng ma túy đá Công an tỉnh thu giữ trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay vào tháng 7-2020
Số lượng ma túy đá Công an tỉnh thu giữ trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay vào tháng 7-2020

“Xây dựng đội ngũ cán bộ của Công an tỉnh trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có phẩm chất, năng lực, xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân” - đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường lưu ý.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới tiếp tục tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa lực lượng công an, lực lượng quân sự và cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Tập trung xây dựng phát triển và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của công an xã chính quy, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.

Theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Vũ Hồng Văn, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Công an tỉnh tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc. Trong đó trọng tâm là phòng, chống tội phạm; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm để xây dựng xã hội an ninh, an toàn góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thành Vinh - An An

.
.
;
.
.