Thêm nguồn lực và giải pháp bảo vệ môi trường

Cập nhật lúc 03:37, Thứ Bảy, 18/04/2020 (GMT+7)

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường (BVMT) để phát triển bền vững, năm 2020, Đồng Nai tiếp tục tăng cường các giải pháp và nguồn lực cho công tác này.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước tại bể xử lý nước thải của Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam (xã La Ngà, H.Định Quán) vào tháng 6-2019 để kiểm tra. Ảnh: Q.NHI
Cơ quan chức năng lấy mẫu nước tại bể xử lý nước thải của Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam (xã La Ngà, H.Định Quán) vào tháng 6-2019 để kiểm tra. Ảnh: Q.NHI

TIN LIÊN QUAN
* Phải hoàn thành 3 chỉ tiêu cơ bản

Theo kế hoạch BVMT trên địa bàn tỉnh năm 2020 do UBND tỉnh ban hành, trong năm nay, Đồng Nai tiếp tục tập trung hoàn thành 3 chỉ tiêu trên lĩnh vực BVMT theo Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10-1-2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) gồm: tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải các loại; tỷ lệ khu công nghiệp (KCN) có trạm xử lý nước thải tập trung, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và tỷ lệ che phủ cây xanh, che phủ rừng.

Cụ thể, với chỉ tiêu thu gom, xử lý chất thải phải đạt 100% đối với chất thải y tế, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp không nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, riêng đối với chất thải rắn sinh hoạt, phải đảm bảo tỷ lệ xử lý bằng hình thức chôn lấp không quá 15%.

Theo kế hoạch BVMT trên địa bàn tỉnh năm 2020, Đồng Nai sẽ triển khai thực hiện 16 nhiệm vụ, dự án BVMT, trong đó có những dự án lớn như: dự án BVMT lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh; dự án ứng cứu sự cố môi trường, nhất là sự cố tràn dầu và hóa chất độc hại; dự án Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường…

Chỉ tiêu thứ 2 là tỷ lệ các KCN đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường đạt 100%. KCN có nước thải ổn định lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động đạt 100%.

Đối với chỉ tiêu thứ 3 là nhiệm vụ đảm bảo độ che phủ cây xanh và độ che phủ rừng, chỉ tiêu đưa ra là giữ độ che phủ cây xanh đạt 52%, ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt 29,76%.Về chỉ tiêu này, hiện Đồng Nai đã đạt tỷ lệ 30,5%, vượt so với mục tiêu đề ra.

Theo Sở TN-MT, hiện nay, phần lớn các chỉ tiêu trên đã được Đồng Nai thực hiện hoàn thành. Tuy nhiên, nhằm tăng cường công tác BVMT, tỉnh vẫn đặt mục tiêu giữ vững các chỉ tiêu đã đạt và tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt.

Trong 3 nhóm chỉ tiêu cơ bản, hiện có 2 tiêu chí chưa đạt mục tiêu là tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải nguy hại và tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (đều đạt 99% so với kế hoạch).

Đối với tiêu chí xử lý chất thải rắn sinh hoạt, năm 2019, Đồng Nai đưa ra mục tiêu giảm tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng hình thức chôn lấp xuống dưới mức 30% tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh và đã hoàn thành.

Một góc nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 (H.Nhơn Trạch)
Một góc nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 (H.Nhơn Trạch). Ảnh: Q.Nhi

Ông Trần Trọng Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT) cho biết, năm 2020, Đồng Nai đặt mục tiêu tiếp tục giảm tỷ lệ rác thải sinh hoạt xử lý bằng hình thức chôn lấp về mức dưới 15%. Để đạt được mục tiêu này, Đồng Nai sẽ yêu cầu chủ đầu tư các dự án xử lý chất thải sinh hoạt đã được phê duyệt thực hiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống lò đốt, dây chuyền sản xuất phân compost để tiếp nhận, xử lý rác.

* Tập trung bảo vệ các khu vực trọng điểm

Các khu vực đô thị; nông thôn và các khu, cụm công nghiệp (CCN) được Đồng Nai xác định là các khu vực trọng điểm trong công tác BVMT. Đây cũng là những khu vực được quan tâm đặc biệt để triển khai thực hiện các dự án BVMT trong thời gian tới.

Thời gian qua, Đồng Nai đã triển khai các dự án thoát nước, thu gom và xử lý nước thải tại các đô thị trên địa bàn tỉnh như: TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh và các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch. Đặc biệt, tại TP.Biên Hòa, đô thị trung tâm của tỉnh, nhiều dự án thoát nước, thu gom và xử lý nước thải đã được triển khai thực hiện như: tiểu dự án Trạm xử lý nước thải số 1, TP.Biên Hòa (giai đoạn 1); dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Biên Hòa (giai đoạn 1); dự án Chống ngập úng suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan; dự án Nạo vét suối Săn Máu…

Tại khu vực nông thôn, Đồng Nai cũng đã triển khai thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn. Đặc biệt, đối với các hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn chưa có tuyến thu gom rác, các địa phương đã hướng dẫn người dân tiến hành phân loại, tận dụng những loại rác có thể tái chế, xử lý bằng các phương pháp đốt, ủ làm phân bón hoặc chôn lấp trong khuôn viên gia đình. Theo Sở TN-MT, hiện nay khối lượng rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn do người dân tự xử lý đạt hơn 377 tấn/ngày.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cho biết, năm 2020, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh triển khai các dự án thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải đô thị tại các khu vực có nguy cơ ngập úng. Thực hiện các dự án cải tạo kênh mương, đoạn sông, suối đã bị ô nhiễm nặng chảy qua các đô thị, khu dân cư tập trung, và các dự án nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Đồng thời nhân rộng các mô hình xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm phát sinh chất thải nguy hại ở các HTX sản xuất nông nghiệp theo hướng GAP; kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất và kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.

Đặc biệt, là địa phương phát triển mạnh sản xuất công nghiệp, Đồng Nai cũng dành sự “ưu tiên” đặc biệt đối với công tác BVMT tại các khu, CCN.

Phó giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Ngọc Thường cho biết, hiện nay, tất cả 31 KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đều đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý nước thải cho các doanh nghiệp. Năm 2020, Sở sẽ phối hợp với các ngành và các địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của các KCN đang hoạt động. Tăng cường kiểm tra hoạt động thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh từ hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN.

* Xử lý 2 “điểm nghẽn” về môi trường

Dù đã cơ bản thực hiện hoàn thành các mục tiêu về BVMT trong thời gian qua, tuy nhiên, theo UBND tỉnh, hiện vẫn còn một số tồn tại. Đặc biệt là việc thực hiện BVMT tại các CCN và trong hoạt động chăn nuôi.

Theo quy hoạch, Đồng Nai có 27 CCN với tổng diện tích hơn 1,4 ngàn ha. Hiện nay mới chỉ có 9 CCN đã có thủ tục môi trường, chiếm tỷ lệ hơn 33%. Ngoài ra, hiện có 88/172 doanh nghiệp đang hoạt động và xây dựng nhà xưởng tại các CCN vẫn chưa có thủ tục môi trường theo quy định, chiếm tỷ lệ hơn 51%.

Theo Sở TN-MT, các CCN trên địa bàn tỉnh được giao cho UBND cấp huyện làm chủ đầu tư, do vậy nguồn vốn để thực hiện dự án không đủ để triển khai đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, trong đó có hệ thống xử lý nước thải tập trung để thu gom xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Đối với công tác BVMT trong hoạt động chăn nuôi, từ năm 2018, UBND tỉnh đã giao Sở TN-MT thực hiện kiểm tra nhiều cơ sở chăn nuôi và có kế hoạch kiểm tra việc khắc phục ô nhiễm môi trường của các cơ sở này trong năm 2019. Tuy nhiên, do tình hình dịch tả heo châu Phi dẫn đến phải hoãn thực hiện nhiệm vụ này. Do đó, đến nay chưa thực hiện được các giải pháp đối với các cơ sở chăn nuôi nhằm khắc phục, đầu tư các công trình BVMT.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cho hay, trong năm 2020, UBND tỉnh sẽ tăng cường thực hiện các giải pháp BVMT tại các CCN và trong hoạt động chăn nuôi.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng và các địa phương giám sát, đôn đốc những chủ đầu tư CCN và doanh nghiệp hoàn thành lập thủ tục môi trường, đầu tư những hạng mục công trình xử lý chất thải theo quy định.

Đối với hoạt động chăn nuôi, hiện UBND các huyện đang thực hiện rà soát và đề xuất điều chỉnh quy hoạch vùng khuyến khích chăn nuôi và quản lý chăn nuôi trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh. “Mục tiêu là tăng cường thực hiện tốt hơn công tác BVMT trong hoạt động chăn nuôi tại địa phương” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh nhấn mạnh.

Quỳnh Nhi

 

 

 

.
.
;
.
.