Hướng tới một ASEAN tự cường và sáng tạo

Cập nhật lúc 00:19, Thứ Năm, 08/02/2018 (GMT+7)

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) và Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM Retreat) tại Singapore đã khép lại với các nội dung cơ bản xác định trọng tâm ưu tiên hợp tác ASEAN 2018, định hướng quan hệ đối ngoại của ASEAN, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong các tiến trình khu vực và trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng quốc phòng ASEAN. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng quốc phòng ASEAN. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Đây là các hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên của ASEAN do Singapore chủ trì trong năm 2018, năm thứ 3 triển khai Cộng đồng ASEAN.

Tại AMM Retreat, các bộ trưởng nhất trí cao với chủ đề ASEAN 2018 là xây dựng một “ASEAN tự cường và sáng tạo," nhấn mạnh cần nâng cao tính tự cường mọi mặt của khu vực, cả trong các nội dung chính trị - an ninh lẫn hợp tác kinh tế - thương mại nhằm nâng cao tình đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Các nước cho rằng cần tận dụng các cơ hội của Cách mạng Công nghiệp 4.0, đề ra các giải pháp kịp thời, sáng tạo, vừa ứng phó hiệu quả với các thách thức, vừa nâng cao đoàn kết, tự cường ASEAN. Theo đó, các bộ trưởng kiến nghị lãnh đạo cấp cao thông qua Tuyên bố Tầm nhìn các lãnh đạo ASEAN về một ASEAN tự cường và sáng tạo do nước Chủ tịch ASEAN Singapore soạn thảo, và Tuyên bố các lãnh đạo về hợp tác an ninh mạng.

Trong khi đó, ADMM Retreat tập trung thảo luận các mối đe dọa khủng bố trong khu vực và Singapore.

(Theo TTXVN)

.
.
;
.
.