Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890-19-5-2019):

Theo gương Bác phục vụ nhân dân tốt hơn…

Cập nhật lúc 21:45, Thứ Sáu, 17/05/2019 (GMT+7)
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Cát Hoa Ảnh: H.Anh
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Cát Hoa Ảnh: H.Anh

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã khơi dậy trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tinh thần trau dồi, rèn luyện theo gương Bác Hồ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và làm những việc có ích cho cộng đồng.

Trả lời phỏng vấn với Báo Đồng Nai, đồng chí Lê Thị Cát Hoa, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên có thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn, từng bước khắc phục tình trạng quan liêu, xa rời quần chúng, chống tham nhũng, lãng phí, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo gương Bác…

* Chú trọng giải quyết bức xúc của nhân dân

 Xin đồng chí cho biết những nét nổi bật, cách làm sáng tạo của Đồng Nai trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII?

- Cùng với các địa phương trong cả nước, Đồng Nai đã thực hiện nghiêm túc, bài bản việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05 theo từng chuyên đề hằng năm không chỉ triển khai trong cán bộ, đảng viên mà trong cả đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội. Tỷ lệ học tập, rèn luyện, nêu gương trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hằng năm luôn đạt tỷ lệ cao, trên 98%.

Công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, như qua các buổi sinh hoạt Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, qua các hội thi, chào cờ sáng thứ hai hằng tuần, nói chuyện chuyên đề, trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, về nguồn… từ đó từng bước thấm sâu vào đời sống xã hội.

Trong thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy đã chọn giải pháp phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giải pháp mang tính trọng tâm để thực hiện. Trong đó, đặc biệt chú ý đến tác phong làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

 Với cách triển khai bài bản, quyết liệt và sáng tạo như thế, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh đã có kết quả nổi bật gì trong 3 năm qua, thưa đồng chí?

Trong các năm 2017-2018, khi tổ chức điều tra dư luận xã hội về thực trạng nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh, có 70% cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý được người dân đánh giá là tấm gương tốt; 70% ý kiến người dân cũng cho rằng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị được thực hiện tốt.

- Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã chú trọng giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm và thường xuyên đối thoại với nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã 4 lần đối thoại với nhân dân để giải quyết tình trạng ngập nước ở TP.Biên Hòa; tranh chấp đất đai ở TX.Long Khánh; sửa chữa chợ Sặt và khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên. Nêu gương từ Bí thư Tỉnh ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong tỉnh cũng đã thực hiện hàng trăm cuộc đối thoại với nhân dân về các vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân. Qua các cuộc đối thoại, những vấn đề trước đây chưa gặp được nhau do khác biệt về thực tiễn và chính sách cũng như cách giải quyết của các cơ quan chức năng, nay được giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 còn được gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, chung sức xây dựng nông thôn mới Theo đó Đồng Nai đã đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới với 100% số xã và 100% đơn vị cấp huyện đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới. Hiện nay Đồng Nai đang tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tỉnh cũng đã coi trọng công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xác định đây là một trong những lĩnh vực đột phá tiếp tục tạo sự phát triển mạnh mẽ cho tỉnh. 

Từ kết quả đạt được nêu trên cho thấy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã thể hiện được tính tiền phong gương mẫu trong công việc, trong thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Do đó, tỷ lệ đảng viên bị thi hành kỷ luật ngày càng giảm và thấp hơn so với chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra hằng năm. Việc học tập, nêu gương trong cán bộ, đảng viên ngày càng thấm sâu vào hành động công việc cụ thể của mỗi người, tác động lớn đến niềm tin của quần chúng nhân dân vào các chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị ở địa phương.

* Không buông lỏng kiểm tra, giám sát

 Bên cạnh những kết quả nổi bật là cơ bản, việc thực hiện Chỉ thị 05 có gặp khó khăn, tồn tại hạn chế gì thưa đồng chí?

- Việc tuyên truyền Chỉ thị 05 trong đối tượng công nhân ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa sâu, chưa đồng loạt vì công nhân phải làm việc theo ca nên khó bố trí thời gian học tập. Việc phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn có nơi, có lúc chưa thường xuyên, do phụ thuộc vào cơ chế thi đua. Việc nhân rộng và đánh giá các mô hình hiệu quả, nhất là ở cấp cơ sở, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

 Theo đồng chí, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn nữa, trong thời gian tới tỉnh cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp gì?

- Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục chỉ đạo học tập, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05, qua đó để việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào từng cá nhân, đơn vị, thể hiện bằng những hành động cụ thể, thực chất, không chung chung. Những hành động cụ thể đó phải phục vụ nhiệm vụ chính trị công tác của từng cán bộ, đảng  viên, hội viên, đoàn viên. Bên cạnh đó, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện Chỉ thị 05. Trong đó, cần phải gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các quy định của Đảng, Nhà nước và trong cuộc sống đời thường. Khi cán bộ lãnh đạo nêu gương tốt có tác động rất lớn đến niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng cũng cần quan tâm công tác kiểm tra, giám sát về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện Chỉ thị 05 và các quy định của Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên; về quy định thực hiện văn hóa trong Đảng. Nếu buông lỏng kiểm tra, giám sát thì những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo không được đánh giá cụ thể, cho nên phải tăng cường kiểm tra giám sát để những chủ trương, công việc được thực thi một cách nghiêm túc.

 Xin cảm ơn đồng chí!

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cấp ủy các cấp trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ của tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể. Các chi, Đảng bộ trực thuộc cấp ủy huyện và tương đương, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình làm theo Bác đạt hiệu quả, có tính thuyết phục, lan tỏa tới cộng đồng dân cư, đã và đang tác động mạnh mẽ đối với công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là kết quả xây dựng mô hình nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh.

Phương Hằng (thực hiện)

 

.
.
;
.
.