Nóng lòng chờ triển khai Luật Quy hoạch

Cập nhật lúc 21:17, Thứ Tư, 13/02/2019 (GMT+7)
Ông Hồ Văn Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư
Ông Hồ Văn Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư

Từ ngày 1-1-2019, Luật Quy hoạch có hiệu lực và được rất nhiều người dân, doanh nghiệp trông đợi. Khi Luật Quy hoạch được áp dụng, nhiều quy hoạch ngành sẽ bãi bỏ. Những quy hoạch còn lại sẽ được tích hợp vào trong quy hoạch chung của tỉnh, việc này sẽ tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong triển khai thực hiện các dự án sản xuất - kinh doanh. Song đến thời điểm này, luật vẫn chưa được áp dụng.

Để rõ hơn về thời gian áp dụng Luật Quy hoạch, phóng viên Báo Đồng Nai có trao đổi với ông Hồ Văn Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư.

* Vẫn phải chờ

* Thưa ông, đến thời điểm này Luật Quy hoạch đã được triển khai đến bước nào và bao giờ chính thức áp dụng?

- Luật Quy hoạch được kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, thông qua ngày 24-11-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019.

Theo đó, hệ thống quy hoạch quốc gia gồm: quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Như vậy, các tỉnh chỉ có quy hoạch tỉnh, các quy hoạch khác sẽ tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Đối với tỉnh Đồng Nai, sau khi Luật Quy hoạch được thông qua, Sở Kế hoạch - đầu tư đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thi hành Luật Quy hoạch cho các cơ quan, địa phương trong tỉnh để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Theo đó, các ngành, địa phương tiến hành rà soát các quy hoạch thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch - đầu tư xem xét quy hoạch nào sẽ tiếp tục thực hiện để tích hợp vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch nào sẽ bãi bỏ.

UBND tỉnh thành lập Hội đồng Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và chủ động thường xuyên liên hệ với các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch - đầu tư để đề nghị hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Luật Quy hoạch nên tỉnh vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, tổng hợp đợi có nghị định, thông tư hướng dẫn sẽ chính thức áp dụng.

* Như vậy, việc tích hợp các quy hoạch ngành vào quy hoạch chung của tỉnh đã tiến hành chưa?

Theo Bộ Kế hoạch - đầu tư, hiện có 11.667 quy hoạch đã và đang được các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Trong đó, 9.519 quy hoạch đã được phê duyệt và đang có hiệu lực, gần 1.500 quy hoạch đã và đang lập hoặc điều chỉnh nhưng chưa được thẩm định, 657 quy hoạch đã thẩm định xong nhưng chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bộ Kế hoạch - đầu tư yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát và đề xuất loại bỏ những quy hoạch không còn phù hợp.

- Qua tổng hợp, trên địa bàn tỉnh đang có hàng trăm quy hoạch khác nhau nên UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà lại tất cả các quy hoạch. Việc này đã được hoàn thành trong tháng 10-2018.

Đồng Nai có 200 vị trí quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng không đồng nhất và đang tiến hành điều chỉnh cho phù hợp 2 quy hoạch trên. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị Bộ Kế hoạch - đầu tư sớm công bố những quy hoạch sẽ giữ lại và những quy hoạch bãi bỏ. Nhưng phía Bộ vẫn chưa có trả lời. Vì thế, việc tích hợp các quy hoạch vẫn đang phải chờ, đợi khi có quyết định cụ thể thì những quy hoạch còn lại mới tích hợp chung vào quy hoạch của tỉnh được.

* Các dự án không bị gián đoạn

* Những quy hoạch nào có khả năng sẽ loại bỏ trong Luật Quy hoạch?

- Cuối tháng 11-2018, Quốc hội đã giao cho Chính phủ chuẩn bị trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch. Ban hành danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Khoản 4 Điều 59 của Luật Quy hoạch.

Trường hợp quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh hết thời hạn trước khi các quy hoạch này được quyết định hoặc phê duyệt, Chính phủ có chỉ đạo việc điều chỉnh kéo dài thời hạn quy hoạch theo quy định của pháp luật chuyên ngành có quy hoạch được tích hợp cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt.

Dự kiến có rất nhiều quy hoạch sẽ được loại bỏ như: quy hoạch xăng dầu, quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch mạng lưới giáo dục, các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đang cản trở hoạt động của người dân và doanh nghiệp...

* Vậy các dự án đang trong quá trình thực hiện thủ tục về hồ sơ đầu tư có phải ngưng lại đợi Luật Quy hoạch hay vẫn triển khai theo những quy định cũ?

- Luật Quy hoạch đã có hiệu lực, nhưng nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể để thực hiện chưa có nên các dự án xin cấp mới hoặc đang trong thời gian thực hiện các hồ sơ vẫn tiếp tục triển khai như trước, không phải dừng lại. Chỉ khi có đầy đủ các hướng dẫn và các quy hoạch được giữ lại tích hợp xong vào quy hoạch chung của tỉnh thì sẽ chuyển qua thực hiện, tránh gián đoạn ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

 Xin cảm ơn ông!

 Hương Giang (thực hiện)

.
.
;
.
.