Chặn đứng nhiều đường dây tuồn ma túy vào TP.Biên Hòa
Chặn đứng nhiều đường dây tuồn ma túy vào TP.Biên Hòa
TP.Biên Hòa được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Bên cạnh các đối tượng tội phạm về trật tự xã hội thì tội phạm ma túy cũng lợi dụng khu vực tập trung đông dân cư, khu nhà trọ công nhân, khu vực có các cơ sở kinh doanh giải trí để hoạt động.
.
.
.
.
.
.
.