Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm,...
.
.
.
.
.
.
.