Bán lẻ xăng, dầu phải được cấp phép và tuân thủ quy chuẩn

Cập nhật lúc 20:27, Thứ Hai, 12/10/2020 (GMT+7)

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 về kinh doanh xăng dầu, việc bán lẻ xăng dầu phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (Sở Công thương); địa điểm kinh doanh xăng dầu phải theo quy hoạch và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho xây dựng.

Bên cạnh đó, việc thiết kế, xây dựng cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo yêu cầu theo quy định tại quy chuẩn QCVN 01:2013/BCT của Bộ Công thương về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu; QCVN 07-6:2016/BXD của Bộ Xây dựng về các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp xăng dầu, khí đốt; tiêu chuẩn TCVN 5684:2003 về an toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - yêu cầu chung; TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng)…

Trong quá trình hoạt động, cơ sở kinh doanh xăng dầu phải duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31-7-2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu không được cấp phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tùy theo hành vi. Cụ thể, tại Khoản 4, Điều 30, Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25-5-2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí quy định, phạt từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi bán xăng dầu qua các trụ bơm xăng dầu tự động hoặc cột bơm di động (nhưng không phải cột bơm mini) mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép quy định.

Ngoài ra, Khoản 2, Điều 30, Nghị định 67/2017/NĐ-CP cũng quy định, phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa khác

Cả 2 hành vi nêu trên đều đồng thời bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

Đông Hồ (tổng hợp)

.
.
;
.
.