Những quy tắc mới trong trợ giúp pháp lý

Cập nhật lúc 22:03, Thứ Hai, 08/06/2020 (GMT+7)

Ông Lê Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) cho hay, Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BTP về quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý.

Theo đó, ngoài việc tuân thủ pháp luật, người thực hiện trợ giúp pháp lý còn phải tuân thủ 8 quy tắc sau: trung thực, liêm chính, tôn trọng sự thật khách quan;  độc lập khi thực hiện trợ giúp pháp lý; bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý; bảo mật thông tin trong trợ giúp pháp lý; quy tắc ứng xử với người được trợ giúp pháp lý, quy tắc ứng xử với đồng nghiệp; quy tắc ứng xử của trợ giúp viên pháp lý với người tập sự trợ giúp pháp lý; quy tắc ứng xử với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Diễm Quỳnh

.
.
;
.
.