Đấu tranh chống các quan điểm sai trái

Phòng, chống thông tin giả trước đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật lúc 21:49, Thứ Sáu, 03/04/2020 (GMT+7)

Như đã thành “thông lệ”, trước mỗi ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc, đặc biệt là trước mỗi kỳ đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động lại đẩy mạnh những hoạt động công kích chống phá cách mạng Việt Nam. Trong đó, việc đưa những thông tin giả, tin đồn thất thiệt hòng bóp méo sự thật, xuyên tạc, gây rối tình hình đất nước; kích động, chia rẽ nội bộ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước được họ thực hiện rất ráo riết.

Trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc về công tác chuẩn bị đại hội Đảng. (Ảnh minh họa)
Trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc về công tác chuẩn bị đại hội Đảng. (Ảnh minh họa)

* Thông tin lan truyền không chính thức

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để thực hiện nhiều phương thức, thủ đoạn nhằm tác động vào tư tưởng, tâm lý, tình cảm của đối tượng tiếp nhận, thông qua việc đưa ra các thông tin giả, tin đồn thất thiệt chống phá đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Trên internet, mạng xã hội và một số “diễn đàn”, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, đặc biệt là xuyên tạc về công tác chuẩn bị đại hội Đảng. Chúng ra sức thổi phồng, bóp méo, bịa đặt về những hạn chế, yếu kém của Đảng và Nhà nước ta, nhằm phủ nhận những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới. Chúng cố tình dựng chuyện, quy chụp rằng, việc chuẩn bị đại hội như là hoạt động thay cho đại hội, là “xóa bỏ quyền của các đại biểu dự đại hội”; rằng việc thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán cho Đại hội XIII là Ban Chấp hành Trung ương đã “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu dự Đại hội XIII”...

Chúng ta cần kiên trì, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm trong quá trình đấu tranh để vạch rõ các chiêu trò đưa ra thông tin giả, tin đồn thất thiệt, thổi phồng, bóp méo, xuyên tạc, bịa đặt ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn về đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng thực chất là nhằm chống phá Đảng và chế độ xã hội. Trước hết là để nhân dân nhận thức đúng, không bị “cuốn theo” thông tin xấu, độc.

Trong thời điểm các tổ chức Đảng đang tích cực chuẩn bị đại hội ở cấp mình theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động càng tăng cường tung thông tin giả, tin đồn thất thiệt với những “bổn cũ soạn lại” như “các phe cánh trong Đảng đang thanh trừng lẫn nhau”, “trong Đảng không có dân chủ nên cần phải đa đảng”, xuyên tạc, bịa đặt về đời tư cá nhân, bôi nhọ thanh danh, uy tín của những cá nhân trong diện “quy hoạch nhân sự”!...

Nhìn chung, những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động đối với đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng “quanh đi quẩn lại” là những biểu hiện trên một số phương thức, thủ đoạn chính: 1) Viết các “thư ngỏ”, “kiến nghị” gửi các cấp, nhưng thực ra chúng đã “rêu rao”, đăng tải ở nhiều kênh không chính thống khác. Đây là con đường tán phát chủ yếu những thông tin giả, tin đồn thất thiệt. 2) Lấy mạng xã hội, blog, website cá nhân để tung ra những thông tin giả, tin đồn thất thiệt, tiêu cực, đi ngược với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. 3) Trả lời phỏng vấn các đài, báo nước ngoài; trong đó, tập trung vào những nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, xuyên tạc thực tế tình hình đất nước, tình hình chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. 4) Chúng lợi dụng tâm lý cực đoan, định kiến của một bộ phận nhân dân, nhất là giới trẻ, để tán phát lên mạng nhiều thông tin sai sự thật; bình luận, nhìn nhận vấn đề có thật một cách méo mó, theo hướng có lợi cho mưu đồ chống phá của chúng; lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội để cắt ghép quy kết, quy chụp theo ý đồ. Mục đích tung tin, tuyên truyền thật giả lẫn lộn, gây nhiễu loạn thông tin của chúng là nhằm làm cho người đọc, người xem thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm dễ lầm tưởng, không nhận diện được đúng - sai.

* Chủ động nâng cao khả năng “tự miễn dịch”

Để phòng, chống thông tin giả, tin đồn thất thiệt trước đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng có hiệu quả, chúng ta phải thực hiện tổng hợp nhiều hình thức, biện pháp bao gồm cả phòng và chống trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau ở tất các các cấp, các ngành, từ Trung ương đến các địa phương, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trước hết, cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất, làm cho các tầng lớp nhân dân nhận rõ thông tin giả, tin đồn thất thiệt và tính chất nguy hại của nó. Trên cơ sở đó có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự tác động tiêu cực của nó đối với đời sống xã hội, đối với việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Việc chia sẻ, lan truyền những tin đồn thất thiệt, giật gân, nhằm mục đích “câu like” của không ít người trong “cộng đồng mạng” hiện nay để gây sự chú ý và nhận chia sẻ, bình luận của người khác thực sự gây nhiều nguy hại, tác động mạnh đến dư luận xã hội, vì thế, cần phải có giải pháp chấn chỉnh quyết liệt.

Thứ hai, trước sự tác động đa chiều của thông tin hiện nay, cần tiếp tục nâng cao khả năng “miễn dịch” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ, trước những thông tin giả, tin đồn thất thiệt về đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận, nâng cao trình độ lý luận, trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, để tạo sức “đề kháng” cần thiết trước tác động tiêu cực của những thông tin giả, tin đồn thất thiệt.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải thể hiện trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng ở việc hình thành một “bộ lọc” chuẩn khi tiếp nhận những thông tin bất kỳ; tránh vô tình trở thành “con rối” tiếp tay cho kẻ xấu và các thế lực thù địch, phần tử cơ hội.

Thứ ba, chủ động, kịp thời đưa những thông tin chính thống, làm cho cán bộ, đảng viên và mọi người dân có cơ sở phân biệt và nhận rõ những thông tin giả, tin đồn thất thiệt, ngăn chặn tác động tiêu cực của nó. Chủ động thông tin đúng đắn, chính xác về đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác để “phân định” rõ với những tin đồn thất thiệt. Chủ động công khai, minh bạch thông tin những chủ trương chính sách trong giải quyết các vấn đề, nhất là những vấn đề có tính nhạy cảm.

Thứ tư, phát huy vai trò của báo chí chính thống trong phòng, chống thông tin giả, tin đồn thất thiệt trước đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Thứ năm, kịp thời đấu tranh kiên quyết, phê phán, phản bác mạnh mẽ với những bài viết có nội dung thông tin giả, tin đồn thất thiệt, thổi phồng, bóp méo, xuyên tạc sự thật, nhất là trên không gian mạng. Đối với những phần tử cơ hội, bất mãn trong nước, tùy từng trường hợp, các cơ quan chức năng cần có biện pháp trừng trị thích đáng, nghiêm minh...

Thứ sáu, tiếp tục tập trung thực hiện tốt, có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó, gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phong cách công tác của cán bộ, đảng viên. Thực hiện có chất lượng và hiệu quả việc chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị. Thành công của đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ là minh chứng sinh động làm phá sản mưu đồ chống phá, vô hiệu hóa mọi thông tin giả, tin đồn thất thiệt.

Theo Tuyengiao.vn

.
.
;
.
.