Công an huyện Vĩnh Cửu:

Điều động 7 công an chính quy về xã

Cập nhật lúc 20:55, Thứ Hai, 30/03/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Công an H.Vĩnh Cửu tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Trong đợt này, Công an huyện đã trao quyết định đối với 7 cán bộ về làm Trưởng công an xã.

Như vậy, đến hết tháng 3-2020, tất cả 12/12 xã, thị trấn thuộc địa bàn H.Vĩnh Cửu đã có công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã nhằm tăng cường lực lượng chính quy tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.        

Hạnh Luân

.
.
;
.
.