Mức độ xử phạt vi phạm thương mại điện tử

Cập nhật lúc 08:00, Thứ Năm, 12/10/2017 (GMT+7)

Hiện nay, mọi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) đều được xử lý theo Nghị định 185/2013/NĐ-CP nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

* Hành vi vi phạm về thiết lập website thương mại điện tử

Sẽ phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm là: cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc sai lệch khi thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc thiết lập website TMĐT bán hàng. Không thông báo sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến website TMĐT bán hàng theo quy định. Công bố thông tin đăng ký trên website cung cấp dịch vụ TMĐT không đúng với nội dung đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Không tuân thủ quy định về hình thức, quy cách công bố thông tin trên website cung cấp dịch vụ TMĐT.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: thiết lập website TMĐT bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Không thông báo sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến website cung cấp dịch vụ TMĐT đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT khi chưa được xác nhận đăng ký theo quy định. Nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ TMĐT mà không làm thủ tục chuyển nhượng hoặc không tiến hành đăng ký lại tên miền. Triển khai cung cấp dịch vụ TMĐT không đúng với hồ sơ đăng ký. Gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT. Giả mạo thông tin đăng ký trên website cung cấp dịch vụ TMĐT. Tiếp tục hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT sau khi chấm dứt hoặc bị hủy bỏ đăng ký.

* Hình thức xử phạt bổ sung

Đình chỉ hoạt động thương mại điện tử từ 6-12 tháng đối với hành vi vi phạm những quy định nhiều lần hoặc tái phạm.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi tên miền “.vn” của website TMĐT đối với hành vi vi phạm nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ TMĐT mà không làm thủ tục chuyển nhượng hoặc không tiến hành đăng ký lại tên miền. Triển khai cung cấp dịch vụ TMĐT không đúng với hồ sơ đăng ký. Giả mạo thông tin đăng ký trên website cung cấp dịch vụ TMĐT. Tiếp tục hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT sau khi chấm dứt hoặc bị hủy bỏ đăng ký.

* Hành vi vi phạm về thông tin và giao dịch trên website thương mại điện tử

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: không cung cấp đầy đủ cho khách hàng thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website, thông tin về hàng hóa, dịch vụ, giá cả, vận chuyển, giao nhận, phương thức thanh toán, các điều khoản hợp đồng và điều kiện giao dịch chung trước khi khách hàng tiến hành giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website TMĐT. Không cho phép khách hàng rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc xác nhận nội dung giao dịch trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website TMĐT để gửi đề nghị giao kết hợp đồng. Thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT hoặc website cung cấp các dịch vụ trực tuyến khác mà không công bố thông tin minh bạch, đầy đủ về quy trình, thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định. Sử dụng đường dẫn để cung cấp thông tin trái ngược hoặc sai lệch so với thông tin được công bố tại khu vực website có gắn đường dẫn này. Can thiệp vào hệ điều hành và trình duyệt internet tại các thiết bị điện tử truy cập vào website nhằm buộc khách hàng lưu lại website trái với ý muốn của mình.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm về cung cấp thông tin sai lệch về thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website, thông tin về hàng hóa, dịch vụ, giá cả, vận chuyển, giao nhận, phương thức thanh toán, các điều khoản hợp đồng và điều kiện giao dịch chung trên website TMĐT. Không cho phép khách hàng lưu trữ thông tin xác nhận nội dung giao dịch sau khi tiến hành giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website TMĐT. Thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT hoặc website cung cấp các dịch vụ trực tuyến khác mà không cung cấp cho khách hàng công cụ trực tuyến để khách hàng có thể gửi yêu cầu chấm dứt hợp đồng khi hết nhu cầu sử dụng dịch vụ. Triển khai chức năng thanh toán trực tuyến trên website TMĐT nhưng không có cơ chế để khách hàng rà soát và xác nhận thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán trước khi sử dụng chức năng này để thực hiện việc thanh toán. Không thực hiện lưu trữ dữ liệu về các giao dịch thanh toán thực hiện qua hệ thống của mình theo thời hạn quy định.

(còn tiếp)

.
.
;
.
.