Kiểm tra nghiệp vụ cán bộ kiểm tra phòng cháy, chữa cháy

Cập nhật lúc 23:25, Thứ Sáu, 04/08/2017 (GMT+7)

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh vừa tổ chức kiểm tra nghiệp vụ cán bộ kiểm tra phòng cháy, chữa cháy đối với các cán bộ làm công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy năm 2017. 90 cán bộ, chiến sĩ tham gia thi viết tự luận trên giấy với thời gian làm bài 180 phút.

Các nội dung kiểm tra trọng tâm, gồm: công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý cơ sở; việc nắm bắt, vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy để hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở; kỹ năng xây dựng các văn bản, kế hoạch phục vụ hoạt động kiểm tra; công tác xử lý vi phạm hành chính và điều tra, xử lý cháy, nổ; công tác thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy; quá trình cấp phép, vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

Đây là hoạt động thường niên của Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh để đánh giá thực trạng kiến thức, năng lực và trình độ cán bộ kiểm tra của các đơn vị. Đây còn là cơ sở để Ban giám đốc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh đưa ra các giải pháp, biện pháp về công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kiểm tra; đồng thời là cơ sở để bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với trình độ và yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Đăng Tùng

 

 

 

 

.
.
;
.
.