Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh TX.Long Khánh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017-2022):

Vững mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cập nhật lúc 22:17, Thứ Hai, 15/05/2017 (GMT+7)

Trong 2 ngày 17 và 18-5 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) TX.Long Khánh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017-2022). Đây là đại hội điểm rút kinh nghiệm của Hội CCB tỉnh đối với cấp trên cơ sở.

Ra mắt Câu lạc bộ Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi của Hội Cựu chiến binh TX.Long Khánh.
Ra mắt Câu lạc bộ Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi của Hội Cựu chiến binh TX.Long Khánh.

Đại hội cũng là dịp để cán bộ, hội viên CCB TX.Long Khánh đánh giá kết quả 5 năm hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2012-2017; tiếp tục triển khai các mục tiêu phấn đấu thực hiện tốt công tác Hội và phong trào CCB gương mẫu ở địa phương.

* Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Chủ tịch Hội CCB TX.Long Khánh Phạm Quốc Thân chia sẻ 5 năm qua, Hội CCB thị xã đã bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng hoạt động, luôn xem công tác vận động CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất “bộ đội Cụ Hồ”; tích cực xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội. Vì vậy, trong hoạt động hàng năm, các nội dung đó đều được đưa vào chương trình giáo dục cơ bản của Hội. Thông qua đó giúp cho cán bộ, hội viên CCB hiểu sâu sắc ý nghĩa, sự gắn bó sống còn với vận mệnh của Đảng, Nhà nước, chế độ; nhận thức rõ quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, để chủ động và tích cực đấu tranh với các quan điểm, việc làm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Điều đó được chứng minh trong sinh hoạt và cuộc sống thường ngày, cán bộ, hội viên CCB thị xã luôn gương mẫu trong việc chấp hành và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng hái tham gia các chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB ở TX.Long Khánh thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đến nay, Hội CCB thị xã đã tập hợp được 1.772 CCB tham gia sinh hoạt ở 17 Hội cơ sở, trong đó có hơn 35% là đảng viên, 22% đang tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ ấp đến thị xã. Trong đó, có 76 đồng chí là bí thư chi, Đảng bộ và cấp ủy viên; 52 đồng chí là đại biểu HĐND cấp xã.

Với một lực lượng đông đảo, tin cậy như vậy nên các cán bộ, hội viên CCB ở TX.Long Khánh đã không ngừng phát huy tốt vai trò của mình trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội thông qua những việc làm cụ thể ở các khu dân cư, như: nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân; phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền, nhất là những vấn đề nhạy cảm về đất đai, đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, chế độ chính sách..., góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

* Góp phần xây dựng địa phương

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB TX.Long Khánh luôn coi trọng nhiệm vụ góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, xem đây là việc làm vô cùng quan trọng. Do đó, bên cạnh việc động viên cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước; nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững.

Để làm được điều đó, Hội đã động viên các hội viên phát huy tính cần cù, sáng tạo, siêng năng lao động sản xuất, tích cực tham dự các lớp khuyến nông, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, giúp vốn cho hội viên bằng các nguồn, như: vận động phát triển quỹ Hội, vận động hội viên giúp nhau bằng tiền nhàn rỗi, thành lập các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, xây dựng các câu lạc bộ CCB sản xuất giỏi...

Hội CCB thị xã còn đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa… và tham gia thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, bảo vệ an ninh trật tự; phối hợp với Đoàn thanh niên và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 127 giữa Bộ Quốc phòng và Trung ương Hội CCB Việt Nam về “tập hợp, động viên cựu quân nhân tham gia các câu lạc bộ cựu quân nhân, tích cực tham gia các phong trào cơ sở”, Hội CCB thị xã đã vận động thành lập được 61 câu lạc bộ cựu quân nhân với 1.106 hội viên trên tổng số 1.307 có mặt tại địa phương. Bước đầu, các câu lạc bộ cựu quân nhân hoạt động khá tốt, tham gia hiệu quả các chương trình hành động cách mạng ở địa phương.

Với những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội CCB TX.Long Khánh đã vinh dự được Trung ương Hội tặng cờ thi đua xuất sắc 3 năm: 2012, 2015, 2016 và được công nhận đơn vị trong sạch, vững mạnh, xuất sắc.

Đức Việt

.
.
;
.
.