Phụ ''giữ lửa'' cho nông thôn mới kiểu mẫu
Phụ ''giữ lửa'' cho nông thôn mới kiểu mẫu
Xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, Đồng Nai tập trung đi vào chiều sâu với điểm xuất phát từ chính các hộ gia đình. Trong đó, người phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững và tiếp tục nâng chất cho NTM kiểu mẫu.
.
.
.
.
.
.
.