Đồng Nai tìm giải pháp phát triển làng nghề
Đồng Nai tìm giải pháp phát triển làng nghề
Đồng Nai là một trong những địa phương có nhiều ngành nghề nông thôn, kéo theo đó là sự xuất hiện của các làng nghề. Trong giai đoạn hiện nay, mặc dù có vai trò khá quan trọng trong việc phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn, cộng đồng dân cư song các làng nghề trên địa bàn tỉnh vẫn phát triển bấp bênh.
.
.
.
.
.
.
.