Ngày 30 Tết, rác thải ở TP.Biên Hòa dự tính tăng gấp 2 lần
Ngày 30 Tết, rác thải ở TP.Biên Hòa dự tính tăng gấp 2 lần
(ĐN)- Bà Quách Ngọc Bửu, Tổng giám đốc Công ty CP môi trường Sonadezi cho biết, từ ngày 25 tháng Chạp đến nay, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP.Biên Hòa liên tục tăng, từ khoảng 750 tấn/ngày, lên 1 ngàn tấn/ngày, rồi 1,2 ngàn tấn/ngày. Cao điểm ngày 30 Tết, dự kiến có khoảng 1,5 ngàn tấn/ngày, gấp 2 lần so với bình thường.
.
.
.
.
.
.
.