Tiềm năng từ dịch vụ vệ sinh công nghiệp
Tiềm năng từ dịch vụ vệ sinh công nghiệp
Hiện nay, nhiều cơ quan, tổ chức cũng như doanh nghiệp (DN) có xu hướng sử dụng các dịch vụ chuyên cung ứng nhân viên tạp vụ, vệ sinh văn phòng do chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp hơn và chi phí tiết kiệm hơn. Nhu cầu tăng nên ngày càng có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ ra đời, cạnh tranh với nhau.
.
.
.
.
.
.
.