Bài cuối: Nỗ lực hơn trên chặng đường dài
Bài cuối: Nỗ lực hơn trên chặng đường dài
Sau hơn 10 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hàng hóa trong nước đã có nhiều tiến bộ rõ rệt về chất lượng, giá cả, công nghệ, mẫu mã… để cạnh trạnh “sòng phẳng“ với những mặt hàng ngoại nhập, hàng liên doanh sản xuất trong nước.
.
.
.
.
.
.
.