Mở ra cơ hội cho phát triển kinh tế
Mở ra cơ hội cho phát triển kinh tế
Lâu nay, tại Đồng Nai có hàng trăm công trình, dự án khi triển khai bị ách lại do quy hoạch lệch nhau. Do đó, chủ đầu tư các dự án, công trình đã mất rất nhiều thời gian trong việc điều chỉnh quy hoạch.
.
.
.
.
.
.
.