Dự án Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành: Nhiều vướng mắc
Dự án Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành: Nhiều vướng mắc
Kế hoạch của nhà đầu tư là cuối năm 2017 sẽ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp (KCN) công nghệ cao Long Thành (H.Long Thành) giai đoạn 1 và cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất. Dự án gặp một số vướng mắc nên đến nay chưa khởi công xây dựng hạ tầng giai đoạn 1.
.
.
.
.
.
.
.