Bất cập trong cấp phép thăm dò, khai thác vật liệu san lấp
Bất cập trong cấp phép thăm dò, khai thác vật liệu san lấp
Thời gian qua, nhiều địa phương xảy ra tình trạng lợi dụng cải tạo đất sản xuất nông nghiệp, hạ độ cao mặt bằng, cải tạo ao nuôi thủy sản tận thu đất làm vật liệu san lấp (VLSL).
.
.
.
.
.
.
.