Dành hàng ngàn ha đất cho công trình công cộng
Dành hàng ngàn ha đất cho công trình công cộng
Năm 2020, quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đã dành gần 19,5 ngàn ha đất xây dựng hạ tầng các dự án và công trình công cộng nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.
.
.
.
.
.
.
.