Triển khai kế hoạch về chuyển đổi số của ngành Công thương

Cập nhật lúc 22:25, Thứ Tư, 28/12/2022 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28-3-2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của ngành Công thương.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số; tập trung đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số các lĩnh vực ngành Công thương được phân công theo dõi, quản lý, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân (SIPAS), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index).

Kế hoạch đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể. Trong đó, đến năm 2025 phấn đấu 100% dịch vụ công của ngành Công thương trong tỉnh đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; trên 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) thông qua việc ứng dụng chữ ký số để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và tính xác thực; 100% các hệ thống thông tin của ngành Công thương có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP)…

Hoàng Hải


 

.
.
;
.
.