Chuyển đổi gần 5,7 ngàn ha đất thực hiện dự án

Cập nhật lúc 21:35, Thứ Năm, 12/05/2022 (GMT+7)

Từ nay đến năm 2030, H.Vĩnh Cửu đã được UBND tỉnh phê duyệt cho chuyển đổi gần 5,7 ngàn ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Hiện nay, trên địa bàn H.Vĩnh Cửu có hơn 89 ngàn ha đất nông nghiệp và đến năm 2030, dự tính chuyển đổi còn lại hơn 83,3 ngàn ha. Diện tích chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp chủ yếu thực hiện các công trình, dự án về hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ, đất ở, đất quốc phòng và khai thác khoáng sản.

Tại H.Vĩnh Cửu, trong cơ cấu đất nông nghiệp, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất chiếm gần 72,1 ngàn ha. Trong đó, rừng đặc dụng gần 64,2 ngàn ha, rừng phòng hộ hơn 10ha và rừng sản xuất trên 7,9 ngàn ha. Trong chuyển đổi đất đai theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, H.Vĩnh Cửu sẽ giữ nguyên diện tích rừng đặc dụng.                                                            

Hương Giang

.
.
;
.
.