Lập hội đồng thẩm định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất năm 2021

Cập nhật lúc 21:17, Thứ Năm, 20/05/2021 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1532/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.

Chủ tịch hội đồng là Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi. Hội đồng thực hiện và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành: Quyết định phê duyệt các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất.

Trước đó, năm 2018, UBND tỉnh có Quyết định số 884/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây mới công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các huyện: Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch và TP.Biên Hòa và Bản đồ vùng cấm, vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các huyện Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch và TP.Biên Hòa, tỷ lệ 1:25.000 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hiện diễn biến tài nguyên nước dưới đất đã có nhiều thay đổi, khu vực suy giảm và cạn kiện nguồn nước ngầm có xu hướng gia tăng.

Ban Mai

.
.
;
.
.