Điều chuyển hơn 46 tỷ đồng từ kinh phí duy tu thường xuyên

Cập nhật lúc 21:31, Thứ Sáu, 16/10/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Sau khi xem xét đề nghị của Sở Giao thông – vận tải, UBND tỉnh đã chấp thuận cho phép điều chuyển một phần dự toán đã giao đầu năm 2020 từ công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên sang cho các dự án của công tác duy tu sửa chữa đột xuất và các dự án cấp thiết đảm bảo an toàn giao thông năm 2020. Tổng số kinh phí được điều chuyển theo đề nghị của Sở Giao thông - vận tải là hơn 46 tỷ đồng.

Vân Nam

.
.
;
.
.