Đề xuất khung giá nước sạch sinh hoạt đô thị mới

Cập nhật lúc 21:01, Thứ Tư, 14/10/2020 (GMT+7)

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi về khung giá nước sạch. Đáng chú ý là khung giá nước sạch đô thị được điều chỉnh mức giá tối thiểu là 3 ngàn đồng/m3, giảm 500 đồng/m3 so với hiện nay.

Theo dự thảo Thông tư quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch đang lấy ý kiến rộng rãi, khung giá nước sạch sinh hoạt áp dụng cho bán buôn và bán lẻ nước sạch được quy định theo 3 nhóm với 3 khung giá tương ứng. Cụ thể: Hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh khu vực đô thị và khu công nghiệp có giá tối thiểu là 3 ngàn đồng/m3 và giá tối đa là 18 ngàn đồng/m3; hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh khu vực nông thôn có giá tối thiểu là 2 ngàn đồng/m3 và giá tối đa là 11 ngàn đồng/m3; công trình cấp nước phi tập trung, công trình cấp nước nhỏ lẻ, công trình cấp nước tự chảy có giá từ 500 đồng/m3 đến 7 ngàn đồng/m3. Giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Dự thảo cũng nêu rõ giá bán nước sạch được xem xét điều chỉnh tối đa một lần/năm khi các yếu tố chi phí biến động ảnh hưởng đến phương án giá nước. Riêng với đơn vị chỉ cấp nước cho mục đích khác ngoài sinh hoạt, mức giá điều chỉnh trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng sử dụng nước.

Theo quy định hiện hành, có 3 khung giá nước sạch sinh hoạt: Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 giá nước tối thiểu là 3,5 ngàn đồng/m3 và giá tối đa 18 ngàn đồng/m3; đô thị loại 2, 3, 4 và 5, giá nước tối thiểu là 3 ngàn đồng/m3 và giá tối đa là 15 ngàn đồng/m3; nước sạch khu vực nông thôn giá nước tối thiểu là 2 ngàn đồng/m3 và giá tối đa là 11 ngàn đồng/m3.

Lê An

.
.
;
.
.