Triển khai Nghị quyết về bổ sung giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm

Cập nhật lúc 21:42, Thứ Năm, 13/08/2020 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có Quyết định tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND (ngày 10-7-2020) của HĐND tỉnh về bổ sung các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 09, định kỳ trước ngày 14 hằng tháng có báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Sở KH-ĐT.

Theo Nghị quyết số 09, ngoài việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 của tỉnh Đồng Nai và các nghị quyết của Chính phủ, tỉnh còn bổ sung các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trên lĩnh vực kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, tập trung thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Phan Thiết - Dầu Giây. Các địa phương phải tập trung xây dựng hạ tầng tái định cư phục vụ các dự án lớn trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Tập trung thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Ngoài ra, cần tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân và phát triển văn hóa, xã hội, nhất là thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, phải rà soát, sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, cải thiện môi trường đầu tư. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quỳnh Nhi

.
.
;
.
.