Không để hàng hóa của doanh nghiệp bị ách tắc, chậm trễ vì thủ tục hải quan

Cập nhật lúc 21:30, Thứ Ba, 14/07/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp (DN), chủ động có các giải pháp hỗ trợ DN một cách phù hợp và hiệu quả nhất, ngành Hải quan Đồng Nai đang đẩy mạnh các hoạt động như tăng giờ làm việc, phân công bố trí cán bộ trực ngoài giờ (cả thứ bảy, chủ nhật nếu DN có yêu cầu) đảm bảo giải quyết thủ tục hải quan, thông quan, giải phóng hàng nhanh chóng cho các DN, không để hàng hóa bị ách tắc, chậm trễ.

Trong 6 tháng qua, Hải quan Đồng Nai đã duy trì tốt các hoạt động tư vấn, tư vấn thủ tục hải quan, hướng dẫn chính sách quản lý của các bộ, ngành có liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của DN trên địa bàn qua trang web của Hải quan Đồng Nai. Theo đó, trên 22 ngàn vướng mắc của các DN được trả lời; xử lý trên 18 ngàn văn bản liên quan đến ngành...

Ngọc Liên

.
.
;
.
.