Tổng nguồn vốn huy động đạt gần 203,5 ngàn tỷ đồng

Cập nhật lúc 20:15, Thứ Sáu, 24/04/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Tính đến cuối tháng 4-2020, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 203,5 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 2,3% so với đầu năm 2020.

Trong đó, riêng nguồn vốn huy động tiền gửi đạt hơn 202,3 ngàn tỷ đồng. Cụ thể, khi phân theo cơ cấu nội - ngoại tệ, vốn huy động tiền gửi bằng VNĐ trên địa bàn tỉnh đạt hơn 190,3 ngàn tỷ đồng, tăng gần 2,4% so với đầu năm 2020. Trong khi đó, tiền gửi bằng ngoại tệ đạt hơn 12 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 1,9% so với thời điểm đầu năm nay.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai cho biết, mức lãi suất huy động bằng VNĐ tại các tổ chức tín dụng trong tỉnh hiện phổ biến ở mức từ 0,1-0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; từ 4,3-4,75%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; từ 5,3-6,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức từ 6,6-7,4%/năm. Còn lãi suất huy động USD của các tổ chức tín dụng ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Hải Quân

.
.
;
.
.